Sabri Meviş

Gebze Teknik Üniversitesi

Saturday, January 18, 2014

Hesap Makinesi / Calculator (C++ versiyonu)


Tr  : Qt 4.8' de tasarlanmıştır. Dosyayı indirdikten sonra .exe ile çalıştırabilir veya proje dosyasını Qt'de açarak geliştirebilirsiniz. Ayrıca programın Java versiyonu da mevcuttur.

Eng : It has been designed and developed in Qt 4.8 platform. After downloading the file, you can run by clicking on .exe file or you can develop the app by opening project file (.pro) in Qt. Also see the Java Version of the same app.

İndir / Download (Program + SourceCode)


No comments:

Post a Comment

Top